Miroslavas
Monkevičius

Vilniaus m. savivaldybės Tarybos narys, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) Vilniaus skyriaus pirmininkas

Kandidato Miroslavo Monkevičiaus trumpa programa

I. Prioritetiniai darbai atstovaujant apygardos gyventojams

Regiono miškų versle surinkti mokesčiai – tik regiono vietiniams keliams. Papildomas 5% apyvartos mokestis privačių miškų savininkams nuo pajamų, gautų už parduotą statų mišką ir žaliavinę medieną bus skirtas to regiono miško ir kitiems vietiniams keliams tvarkyti.

Nedarbo mažinimas ir darbo vietų kūrimo skatinimas. Pasinaudojant Europos Sąjungos ir Lietuvos lėšomis apygardoje bus kuriamos verslumo ir užimtumo skatinimo programos, padėsiančios norintiems dirbti ir užsidirbti.

Teisingi mokesčiai – už atliekų tvarkymą galima mokėti mažiau. Už išrūšiuotų atliekų išvežimą mokėti nereikia, todėl gyvenvietėse bus įrengti papildomi rūšiavimo konteineriai. O savivaldybės turistų paliekamų atliekų išvežimas nebus užkraunamas ant gyventojų pečių.

II. Prioritetinės darbo sritys nacionalinėje politikoje

Stipri savivalda. Savivaldybių įgaliojimai turėtų atitikti jų atsakomybės sritis, o pareigos nustatomos kartu su atitinkamu finansavimu, paliekant galimybę savivaldybėms pačioms nustatyti su vietos lygiu sprendžiamais reikalais susijusius mokesčius ir rinkliavas.

Laisvas verslas. Privaloma naikinti trikdžius verslui (pvz. besidubliuojančios funkcijos, perteklinė kontrolė, nesąžiningas paslaugų apmokestinimas), o valstybė turi būti verslo ambasadorė ir pagalbininkė, padedant augti šalies įmonėms Lietuvoje ir pasaulyje.

Išprususi visuomenė. Stiprios valstybės pamatas – išprususi visuomenė, gebanti laisvai mąstyti, vertinti ir priimti pagrįstus ir sąmoningus sprendimus. Būtina didinti visuomenės raštingumą politikos, finansų, sveikatingumo, valstybės istorijos, pilietinių ir žmogaus teisių bei kitose srityse. Išprusęs žmogus žinos savo teises ir neleis jų pažeisti, mokės pareikalauti sąžiningumo ir teisingumo iš politikų ir pareigūnų, atskirs informaciją nuo propagandos.

Rašyti komentarą

Siųsti