Miroslavas
Monkevičius

Vilniaus m. savivaldybės Tarybos narys, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) Vilniaus skyriaus pirmininkas

G. Steponavičiau, kur dingo Jūsų liberalų vertybės?

Kai Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino, kad surinkta pakankamai parašų referendumui skelbti, Liberalų sąjūdis nusprendė kreiptis į teismą, jog šis sprendimas būtų atšauktas.

Biurokratinės kliūtys neturėtų riboti žmonių laisvės ir įvairios nuomonės neturėtų būti varžomos, net jei jos nesutampa su G. Steponavičiaus ar kitų partinių pozicija. Ir ypač todėl, kad nuomonių saviraiška vienaip ar kitaip įteisinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Konstituciniame akte dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje yra net pažymėta, kad „Europos Sąjunga gerbia savo valstybių narių nacionalinį tapatumą ir konstitucines tradicijas“. Tai kodėl Lietuvos politikai mažiau gerbia mūsų Konstituciją negu europiečiai?

Konstitucijoje nurodyta, kad „referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“ Reikalavimas aiškus, referendumas turi būti skelbiamas, jei reikiamas parašų kiekis surinktas.

 Nereikia gąsdinti Lietuvos piliečių Europos Sąjungos griežtomis sankcijomis, kurios tik padidins euroskeptikų skaičių. Tiek Vokietija, Didžioji Britanija, Prancūzija ir kitos ES šalys, tiek ir Lietuva yra Europos Sąjungos narės. Kodėl Graikija vis dar Europos Sąjungoje? Kodėl Didžiojoje Britanijoje nėra euro? Todėl, kad Europos Sąjungos tikslas nėra supriešinti valstybes arba jas suvienodinti, o vienyti jas išlaikant jų savitumą.

Jeigu bus patvirtinta, kad 300 tūkstančių parašų surinkta, referendumas turi vykti. Referendumu bus išgirsta visų lietuvių nuomonė dėl žemės pardavimo. Ir europarlamentarai neturėtų džiūgauti, kad biurokratinių kliūčių pakanka sustabdyti referendumo rengimą vien dėl to, kad jiems reikės dirbti Europos Parlamente – ginti Lietuvos piliečių poziciją.

Prisiminkime ir istoriją. Dar prieš porą metų dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje Seimas buvo paskelbęs referendumą, kuriame daugiau nei 62 proc. dalyvavusių nepritarė šiam sprendimui. Tuomet buvo agituojama prieš elektrinės statybą ir visuomenė pasakė „Ne atominei elektrinei“, nors iš biudžeto lėšų finansuojami Visagino atominės elektrinės atstovai ir investavo milijonus į reklamą už projektą. Jei visuomenė tada pasirinko, tai kodėl dabar taip bijoma ja pasitikėti? Galbūt yra manančių, kad ir tuomet piliečiai pasielgė netinkamai?..

Vis dėlto nustokime vienąsyk tautą apgaudinėti ir atverkime visas kortas. Liberalų sąjūdžio atstovus prieštarauti referendumui motyvuoja ne tik noras apsaugoti Lietuvą nuo galimų ES sankcijų, bet ir atsargumas – mat referendumas būtų rengiamas, pasak Z. Vaigausko, kartu su Europos Parlamento rinkimais. Matematika labai paprasta – Europos Parlamento rinkimai dažniausiai susilaukia mažiausio rinkėjų aktyvumo, taigi, kartu vykstant referendumui, prie balsadėžių tikrai ateitų daugiau ne Liberalų sąjūdžio partijos rinkėjų.

Šitaip „matematiškai“ Lietuvos politikai priima ne vieną sprendimą – nors nuo 2004 m. rinkimuose išrinktos partijos žada įteisinti tiesioginius merų rinkimus, deja, niekaip nepavyksta to padaryti. Ko bijoma? Naujų vietos lyderių, kurie gali iškilti iki LR Seimo narių ar vėliau net iki LR prezidentų.

Konkurencijos stabdymas bent kol kas atsispindi paviršutiniškai, nes Lietuvoje žmonės nebegirdi argumentų ir pradeda „garbinti“ nuo realybės atitrūkusius faktų skleidėjus.

O realijos bus tokios – net galiojant draudimams, žemė ir toliau sėkmingai bus parduodama užsieniečiams. Savaime suprantama, kad atsiras įmonių, kurios vykdys įprastą veiklą – supirkinės, o paskui nuomos, pardavinės žemę užsieniečiams. Tik viena aišku – tai bus daroma „už uždarų“ durų. Ar tikrai mes to norime? Juk visa tai tik apribos konkurenciją – iš lietuvių žemių savininkų žemė bus nuperkama ne realios vertės kainomis, o pigesnėmis ir kažkas iš to „darys verslą“.

Tokia pati padėtis jau įsivyravo ir Ukrainoje. Nors Ukrainos įstatymai ir draudžia žemės pardavimą užsieniečiams, tačiau Kinija per vieną iš Ukrainos kompanijų jau yra nupirkusi 5 % valstybės teritorijos, o tai atitinka maždaug pusę Lietuvos.

Kiekvieną lietuvį, kuris griežtai pasisako prieš draudimą žemę parduoti užsieniečiams, kuris supranta tikrą padėtį, kad draudimu niekas nebus sustabdyta, o tik bus leista kažkam slapta „darytis verslą“, kviečiu apie tai kalbėti su artimaisiais, draugais ir pažįstamais, o svarbiausia – savo nuomonę išreikšti balsuojant. Tai, jei bus paskelbtas referendumas, pažadu aš daryti kasdien savo asmeniniame socialiniame tinkle ir tai aš išreikšiu prie balsadėžės. Savo poziciją, tikiu, išreikš ir Lietuva.

Rašyti komentarą

Siųsti